Czyszczenie kanałów wentylacyjnych

wysoka jakość usług w korzystnej cenie

oferta

Okresowa kontrola i czyszczenie wentylacji Warszawa

Zanieczyszcenia wentylacji

Oferujemy skuteczne zabiegi czyszczenia wentylacji. Są to metody bezinwazyjne. Mają na celu usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, które gromadzą się w kanałach wentylacyjnych.

Lotne związki organiczne

Nasza praca w bezpieczny sposób eliminuje gazy wylotowe w dopalaczach termicznych. Chodzi tu głownie o lotne i potencjalnie niebezpieczne związki, które powstają w procesach technologicznych.

Kurz i alergeny

Prowadzimy także profesjonalne i bezpieczne czynności związane z czyszczeniem kurtyn powietrznych. Niwelujemy ryzyko nagromadzenia się kurzu i pyłu, które wywołują reakcje alergiczne.

Związki łatwopalne

Zajmujemy się również czyszczeniem wyciągów tłuszczowych w lokalach gastronomicznych. Dobieramy odpowiednie środki i metody, by zlikwidować łatwopalne zalegające złogi tłuszczu.

Zanieczyszczenie środowiska

Kierujemy się przede wszystkim poprawą jakości powietrza w układach wentylacyjnych i systemach filtracji. Jednak nasze działanie prowadzą również do elimnacji zanieczyszczeń środowiska naturalnego.

Bakterie i grzyby

Obok prac mechanicznych przeprowadzamy także zabiegi dezynfekcyjne. Mają one na celu wyeliminowanie potencjalnie chorobotwórczych bakterii i grzybów z kanałów wentylacyjnych.

Usługi

Rury kanałów wentylacyjnych na zewnątrz budynku
Czyszczenie wentylacji

Oferujemy Państwu profesjonalne czyszczenie kanałów wentylacyjnych. Skutecznie usuwamy zalegające związki chemiczne oraz pyły i kurz. Wykorzystujemy także środki dezynfekcyjne, które likwidują bakterie i grzyby namnażające się w kanałach wentylacyjnych.

Klimatyzator zamontowany na suficie pomieszczenia
Kurtyny powietrzne

Aby poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach, które wyposażone są w kurtyny powietrzne, stosujemy bezinwazyjne metody mechaniczne. W ten sposób następuje efektywne czyszczenie wentylacji Warszawa a nawiewane powietrze jest czyste i wolne od alergenów.

Kratka wentylatora zabrudzona przez kurz i tłuszcz
Wyciągi tłuszczowe

Tłuszcze, które gromadzą się w wyciągach lokali gastronomicznych stanowią łatwopalny materiał. Ryzyko samozapłonu zostanie wyeliminowane dzięki naszym zabiegom czyszczącym. Z łatwością usuniemy wszelkie złogi tłuszczu z wyciągów tłuszczowych.

Dopalacz termiczny zamontowany na zewnątrz budynku fabryki
Dopalacze termiczne

Doplacze termiczne montuje się w zakładach przemysłowych w celu ograniczenia emisji lotnych związków powstałych np. w procesach produkcji. Nasza firma natomiast prowadzi czynności usuwające zalegające związki w wentylatorach powietrza.

Czyszczenie kanałów wentylacyjnych

Zadbaj o czyste powietrze z Twister24

Dlaczego tak ważna jest kontrola i usuwanie nieczystości wentylacji?

Prezentujemy najważniejsze powody, które przemawiają za koniecznością okresowego czyszczenia kanałów wentylacyjnych.

Zanieczyszczenie środowiska

Powietrze wydostające się z wszelkiego rodzaju systemów wentylacji trafia do środowiska naturalnego. Jeśli zaniechano okresowej kontroli i czyszczenia kanałów wentylacyjnych i dopalaczy termicznychh, takie uwalniane powietrze zawiera wiele szkodliwych związków chemicznych. Prowadzi to do pogorszenia jego stanu w środowisku a nawet skażenia lotnymi związkami organicznymi.

Mikroorganizmy chorobotwórcze

Wilgoć oraz zalegające nieczystości w systemach filtracji i wentyacji są doskonałą pożywką do namnażania się bakterii i grzybów. Te zaś wywołują wiele chorób układu oddechowego. Jednym z rodzajów bakterii, którym sprzyja środowisko zabrudzonych kanałów wentylacyjnych jest Legionella wywołująca ciężkie zapalenie płuc. Czyszczenie wentylacji Warszawa i jej dezynfekcja zmniejsza ryzyko rozwoju mikroorganizmów niemal do 0.

Ogólne pogorszenie wydajności pracy

Nie ma wątpliwości, że jakość powietrza wywiera duzy wpływ na nastrój człowieka. Chodzi tu nie tylko o smog zanieczyszcający środowisko naturalne, ale także o gorszej jakości powietrze w pomieszczenich. Przebywanie w takich warunkach powoduje spadek koncentracji oraz negatywne samopoczucie. W efekcie obniża się wydajność pracy.

Kontakt

adres:

Twister24

ul. Traugutta 12/5

95-060 Brzeziny

e-mail:

dariusz.przetak@gmail.com

telefon:

00 48 695 585 746